Sometimes it feels like Bob Dylan says: "I practice a faith that's long been abandoned, ain't no altars on this long and lonesome road"

Translate this website

Visitors to this website today: 77Total number of visitors to this website: 677382
Welcome to the website of Kees de Graaf
Kees de Graaf keesdegraaf.com
 

Is ‘Make you feel my love’ een gewone ‘love song’?

‘Make you feel my love’ werd door Bob Dylan in 1997 gecomponeerd en uitgebracht op de CD ‘Time out of Mind’.Sindsdien is de song al vele malen gecoverd door heel veel artiesten. Bovendien wordt het nummer de laatste jaren in Nederland frequent uitgevoerd bij allerlei talentenjachten. Het liedje is daardoor nu ook bij het grote publiek bekend geworden.

De eerste jaren heb ik zelf ook steeds gedacht dat het liedje niet meer dan een gewoon liefdesliedje was. Een ‘gewoon’ liefdesliedje waarin het alleen maar over de liefde tussen twee personen gaat en waar je geen diepere betekenis achter moet zoeken. Liefdesliedjes waarvan er al duizenden en duizenden gecomponeerd zijn. In de popcultuur is ‘liefde’ het hoofdthema, in allerlei vormen en variaties. Maar al die liefdesliedjes blijven over het algemeen ‘down to earth’. Van Bob Dylan weten we dat hij slechts zelden materiaal schrijft dat op zijn minst niet voor menigerlei uitleg vatbaar is.

De CD ‘Time out of Mind’ is, als zoveel van Dylan’s werk, donker gekleurd, met af en toe een sprankje hoop. De CD kan het best gezien worden als het verslag van een zware pelgrimstocht waarbij de dichter voortdurend ‘on the move is’, om uiteindelijk in ‘The Highlands’ uit te komen. Het valt nauwelijks te betwijfelen dat “The Highlands’’een metafoor is voor de hemel. Alle songs op de CD vormen een episode van deze lange en eenzame pelgrimstocht. Zo beschouwd kan het niet anders of ‘Make you feel my love’ heeft meer te zeggen dan op het eerste gezicht lijkt.

Ik ben uiteindelijk tot de conclusie gekomen dat je de song ook kunt interpreteren als een soort van liefdesverklaring van Jezus voor al zijn volgelingen. Die gedachte is niet zo vreemd als het lijkt. De liefde tussen man en vrouw wordt in Efeziërs 5 in verband gebracht met de liefde van Christus voor zijn gemeente. (Efeziers 5:28-32). Als zodanig is ‘Make you feel my love’ dus een zeer geschikt bruiloftslied.

Er zitten een paar Bijbelse elementen in de song verwerkt die mijn  interpretatie ondersteunen. We lezen:‘nothing that I wouln’t do, go to the ends of the earth for you, to make you feel my love’. ‘The ends of the earth’- de einden der aarde- is een uitdrukking die vaak in de Bijbel voorkomt. Alleen al in de Psalmen maar liefst 15 keer. Meestal duidt de uitdrukking aan dat de macht van God onbeperkt is en reikt tot aan ‘de einden van de aarde’. Hij laat Zijn liefde en kracht overal voelen, tot in de verste uithoeken van de wereld. Overal roept Hij mensen tot bekering en tot erkenning van zijn glans en majesteit.

In Matteus 29:19 lezen we dat Jezus zijn apostelen de wereld instuurt om alle volken tot Zijn leerlingen te maken. Als die taak volbracht is zal Hij terugkomen. Dylan zingt hier de laatste tijd ook weer over: ‘Jesus is coming, He’s coming back to gather his jewels’[1]. Daarvan lezen we ook in Marcus 13: 27: ‘Dan zal Hij (d.i. Jezus) de engelen erop uitsturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel’.  

Nog een element dat sterk Bijbels gekleurd is. We lezen: ‘I’d go hungry, I’d go black and blue, I’d go crawling down the avenue, Oh there’s nothing that I wouldn’t do to make you feel my love’. Jezus werd door de duivel op de proef gesteld. Hij had 40 dagen en nachten gevast en kreeg toen grote honger (Matteus 4:2). Maar veelzeggender is de uitdrukking ‘I’d go crawling down the avenue’ hetgeen je kunt vertalen door: ‘Ik zou voor jou wel door de laan, de hof willen kruipen’. Dat is ook exact wat Jezus deed in de hof van Getsemane. Jezus lag lang uitgestrekt met zijn gezicht op de grond en kroop a.h.w. door het stof.(Matteus 26:39). Inderdaad, niets heeft Hij nagelaten om ons Zijn liefde te tonen.

Als je dit liedje eenmaal zo hebt leren verstaan dan is het een prachtige uitdrukking van de liefde van Jezus voor zijn kinderen. Hij neemt je op in zijn armen (‘I could offer a warm embrace’). Hij nodigt je uit voor Hem te kiezen want Hij heeft je altijd al gekend en al lang voor jou gekozen (‘I’ve known it  from the moment that we met, no doubt in my mind where you belong’).

Hoe het ook kan stormen in je leven en je te worstelen hebt met berouw en spijt (‘the storms are raging on the rolling sea and the highway of regret’), hoe de tijden en culturen ook veranderen, (‘the winds of change are blowing wild and free’’), je zult straks zeer verwonderd zijn als Hij terugkomt want je hebt het beste van Hem nog niet gezien (‘you ain’t see nothing like me yet’).              

 

 

 


[1] Dit is een citaat uit het opnieuw bewerkte nummer: ‘Gonna change my way of thinking’. Met dit nummer opende Dylan de laatste acht optredens van de najaarstournee 2010 in Amerika.

 Go back
Published on: 01-12-2010 15:20:49

Click this link to respond to this article

Dear Kess--I only read in English and would like to read your "With God on Our Side" commentary.  Do you know if there is an English translation?  I really enjoy reading your thoughts on Dylan and I believe he is a Jew and a Christian as well, as you do. I hope you will include English  translations in more of your blogs.  Thanks so much.   Linda from Wisconsin

Reageer

linda lubner15-08-2011 04:40

Dear Kess--I only read in English and would like to read your "With God on Our Side" commentary.  Do you know if there is an English translation?  I really enjoy reading your thoughts on Dylan and I believe he is a Jew and a Christian as well, as you do. I hope you will include English  translations in more of your blogs.  Thanks so much.   Linda from Wisconsin

Reageer

linda lubner15-08-2011 04:39

Dear Kess--I only read in English and would like to read your "With God on Our Side" commentary.  Do you know if there is an English translation?  I really enjoy reading your thoughts on Dylan and I believe he is a Jew and a Christian as well, as you do. I hope you will include English  translations in more of your blogs.  Thanks so much.   Linda from Wisconsin

Reageer

linda lubner15-08-2011 04:38

Dear Kess--I only read in English and would like to read your "With God on Our Side" commentary.  Do you know if there is an English translation?  I really enjoy reading your thoughts on Dylan and I believe he is a Jew and a Christian as well, as you do. I hope you will include English  translations in more of your blogs.  Thanks so much.   Linda from Wisconsin

Reageer

linda lubner15-08-2011 04:37

Dear Kess--I only read in English and would like to read your "With God on Our Side" commentary.  Do you know if there is an English translation?  I really enjoy reading your thoughts on Dylan and I believe he is a Jew and a Christian as well, as you do. I hope you will include English  translations in more of your blogs.  Thanks so much.   Linda from Wisconsin

Reageer

linda lubner15-08-2011 04:36

Dear Kess--I only read in English and would like to read your "With God on Our Side" commentary.  Do you know if there is an English translation?  I really enjoy reading your thoughts on Dylan and I believe he is a Jew and a Christian as well, as you do. I hope you will include English  translations in more of your blogs.  Thanks so much.   Linda from Wisconsin

Reageer

linda lubner15-08-2011 04:35

Dear Kess--I only read in English and would like to read your "With God on Our Side" commentary.  Do you know if there is an English translation?  I really enjoy reading your thoughts on Dylan and I believe he is a Jew and a Christian as well, as you do. I hope you will include English  translations in more of your blogs.  Thanks so much.   Linda from Wisconsin

Reageer

linda lubner15-08-2011 04:34

Write your response in the box below