Sometimes it feels like Bob Dylan says: "I practice a faith that's long been abandoned, ain't no altars on this long and lonesome road"

Translate this website

Visitors to this website today: 88Total number of visitors to this website: 677391
Welcome to the website of Kees de Graaf
Kees de Graaf keesdegraaf.com
 

Het mysterie van de vervloeking van de vijgenboomHet mysterie van de vervloeking van de vijgenboom.

Deze geschiedenis lezen we in Marcus 11. Jezus kreeg honger en zag in de verte een  vijgenboom. Hij ging naar de boom in de hoop iets eetbaars te vinden. Toen Hij bij de boom kwam vond Hij geen vruchten. Het was namelijk nog niet de tijd voor de vruchten. Jezus vervloekt de vijgenboom:"Nooit oftenimmer zal er nog iemand vruchten van je eten". De vervloeking kwam uit. Toen ze de volgende morgen langs de vijgenboom kwamen was de boom totaal verdord.

Een opmerkelijk verhaal. Jezus die praat tegen een vijgenboom alsof het een mens is. Nog opmerkelijker is het feit dat Hij kennelijk iets eetbaars verwacht te vinden aan de vijgenboom op een moment dat je dat van die vijgenboom helemaal niet mag verwachten. Je zou zeggen: Daar kan die vijgenboom toch niets aan doen!. Is die vervloeking niet zinloos?.

Het doet me denken aan vraag 9 van de Heidelbergse Catechismus. Daar wordt gevraagd: "Doet God de mens dan geen onrecht, dat Hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan"?. Het antwoord is: "Nee, want God heeft de mens zo geschapen, dat hij dit doen kon. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen, op ingeving van de duivel en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd".

Dat gebeurde in de Hof van Eden. Er waren daar allerlei bomen met heerlijke vruchten (Gen.2:9) waar de mens op elk moment volop van genieten kon.Maar de mens viel in zonde door zijn moedwillige
ongehoorzaamheid. Hij trok de hele schepping mee in zijn val. Er volgde een vloek: voortaan zullen er dorens en distels groeien (Gen. 3:18).Het is niet meer een vanzelfsprekende zaak dat er vruchten aan een boom groeien. Die vloek kwam niet alleen over de planten wereld maar net zo goed over de dieren wereld. Een leeuw die je eerst kon aaien wordt na de zondeval een verscheurend dier dat je opeet. De eerste mens verloor zijn positie als onder- koning en nu wil de schepping hem niet langer gehoorzamen.

Jezus zegt: "Door het geloof zullen jullie een vijgenboom kunnen laten verdorren en zelfs bergen kunnen verplaatsen naar de zee" (Mat. 21:21).De eerste mens Adam doorstond de proef niet en kwam ten val en met hem viel de hele schepping. De tweede mens, Jezus Christus doorstond de proef wel  en daarom kon hij temidden van wilde dieren verblijven zonder dat ze hem verscheurden (Marc. 1:13).Maar zo kon het niet blijven. Voor Jezus geldt dat Hij nu de weg van de vernedering moet gaan. Hij die als Koning mag eisen,voor Hem zijn er nu geen vijgen om Zijn honger te stillen. Omdat Jezus volmaakt is doet de vijgenboom als schepsel Hem onrecht en daarom moet de boom vervloekt worden. Maar gelukkig zal het zo niet blijven. Door Zijn gehoorzaamheid zal de paradijs toestand weer hersteld gaan worden. Straks zullen er elke maand vruchten te plukken zijn. Ja zelfs de bladeren van de bomen brengen de volken genezing. Er zal niets meer zijn waarop een vloek rust. (Openb. 22: 2,3)   

 Go back
Published on: 13-06-2012 14:03:50

Click this link to respond to this article

Mooi die verbinding met de boom uit het paradijs en de gevolgen, maar ik begrijp nog niet waarom Jezus dit deed? Is het profetisch naar zijn eigen komend vloekhout /het kruis dus)waar Hij de vloek van de zondeval teniet gaat doen?

Reageer

Lyda05-12-2015 07:38

Write your response in the box below