Sometimes it feels like Bob Dylan says: "I practice a faith that's long been abandoned, ain't no altars on this long and lonesome road"

Translate this website

Visitors to this website today: 79Total number of visitors to this website: 677384
Welcome to the website of Kees de Graaf
Kees de Graaf keesdegraaf.com
 

God is liefe (2)


God is liefde (2)
Mijn buurman heeft gereageerd op onderstaand artikel ‘God is Liefde’. Mijn buurman vroeg of ik kan bewijzen dat God de mens lief heeft. We gaan proberen om iets meer de zeggen over de liefde van God. De liefde van God is in de eerste plaats onvoorwaardelijk. Het is niet zo dat als wij God lief hebben, Hij ons ook lief heeft. Integendeel. Hij heeft ons lief ook als wij Hem niet lief hebben en Hem haten. Bekend is de uitdrukking: God heeft de zondaar lief maar haat de zonde.
De eerste mens kreeg het gehele beheer en de ontwikkeling van de schepping in handen. Hij kreeg a.h.w. carte blanche. Maar hij vond dat niet genoeg en wilde als God zijn en heeft God naar de kroon gestoken. Hij heeft Hem a.h.w. vermoord en is een vijand van God geworden en heeft zijn ziel verkocht aan Gods tegenstander de duivel.
Die eerste mens- die ons allen vertegenwoordigt - heeft de hele mensheid in zijn val meegesleept zodat het virus van die vijandschap tegen God in ons aller leven is door gedrongen. Of we dat nu beseffen of niet. Mijn buurman is hier eerlijk over. Mijn buurman heeft gezegd dat als voor hem onomstotelijk bewezen kan worden dat God echt bestaat, hij onaangenaam verrast zou zijn. Deze houding van de buurman is helemaal niet vreemd, van nature zijn we allemaal zo.
God had vanwege onze vijandschap vanaf het allereerste begin het project ‘mens’ kunnen opgeven en de mens kunnen wegvagen. Dat zou volkomen rechtvaardig geweest zijn. De mens was gewaarschuwd: “wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven” (Gen. 2:17). Maar toch gaf God de mens niet op. Hij ging in en door Zijn geliefde Zoon zelf sterven aan het kruis. De Zoon van God – zelf God- werd mens en stierf in onze plaats en verzoende God en mens. En Hij deed dat- zegt Rom. 5:10- “toen wij nog vijanden waren”. En nu krijgt iedereen die in de Zoon van God gelooft het eeuwige leven weer terug. Geheel gratis. Als dat geen liefde is, dan weet ik het niet meer. Hiermee hebben we ook meteen gezegd dat echte liefde de bereidheid in zich heeft om alles op te offeren om de ander te kunnen redden. Dat heeft God gedaan. Gods liefde is onvoorwaardelijk zeiden we. Gods liefde laat de hoogst mogelijke graaf van opofferingsgezindheid zien. Maar er is nog een ander aspect en dat is dat liefde een keuze is. Daarover in een volgend artikel.

 Go back
Published on: 05-09-2019 14:39:10

Click this link to respond to this article

Be the first to respond

Write your response in the box below