Sometimes it feels like Bob Dylan says: "I practice a faith that's long been abandoned, ain't no altars on this long and lonesome road"

Translate this website

Visitors to this website today: 88Total number of visitors to this website: 677391
Welcome to the website of Kees de Graaf
Kees de Graaf keesdegraaf.com
 

God is Liefde (3)

God is Liefde (3).
Mijn buurman heeft schriftelijk gereageerd op mijn tweede artikel: God is Liefde. Ik heb mijn buurman niet goed begrepen want hij schrijft:
Nu heb je één statement uit zijn verband gerukt en één statement verkeerd verwoord. Ik heb gezegd dat ik aan niets op deze wereld kan zien dat God van de mens houdt en dat het bewust niet ingrijpen voor mij eerder op onverschilligheid wijst dan op liefde”.
Mijn excuses als ik e.e.a. niet goed heb begrepen en niet juist verwoord heb. Ik zal proberen antwoord te geven op wat mijn buurman hier schrijft. Want het probleem dat de buurman hier signaleert, leeft net zo goed bij christenen.
Als je goed om je heen kijkt, dan zie je in deze wereld veel lijden. Dat lijden zou je grofweg in twee categorieën kunnen verdelen. De eerste categorie is lijden dat ons overkomt. Op deze categorie van lijden kunnen we maar beperkte - of soms zelfs helemaal geen- invloed uitoefenen. Dat is lijden dat ons overkomt als gevolg van bijv. natuurrampen, epidemieën, ongelukken, handicaps en ziekten. Aan de vergankelijkheid van het leven ontkomt niemand . Elk nieuw geboren leven draagt de kiemen van de dood reeds in zich. Elk leven loopt uiteindelijk naar de dood met alle pijn en verdriet die daaraan verbonden is.
De tweede categorie van lijden wordt veroorzaakt door het lijden dat we onszelf en elkaar aan doen. Daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. De bron daarvan is ons eigen hart. Innerlijke haat, boosheid, afgunst, begeerte, ontevredenheid, ontrouw, egoïsme en heerszucht worden omgezet in daden waar anderen het slachtoffer van worden. We kunnen een aantal gevolgen noemen: seks, alcohol of drugsverslavingen, huiselijk geweld, gebroken gezinnen, geweld verkrachting en moord. Ook kinderen worden hier het slachtoffer van. En op een globale schaal: heersers, bloeddorstige dictators en terorristen, volken die elkaar de oorlog aandoen en die miljoenen mensen de dood injagen. Door de geschiedenis heen zien we een enorme stroom van bloed vergieten.
En dan vragen velen zich af: als God dan van de mens houdt, waarom grijpt Hij dan niet in en laat Hij merken dat Hij aanwezig is? Schijnbaar laat Hij het allemaal maar gebeuren en houdt Hij zich afzijdig?.
Laat ik beginnen met te stellen dat God altijd veel groter, wijzer, liefdevoller en rechtvaardiger is dan wij ons ooit kunnen voorstellen. Ons verstand is simpelweg te klein om Hem te kunnen begrijpen en daarom past ons bescheidenheid en moeten we de hand op de mond leggen. Daar moeten we ons voortdurend van bewust zijn. Niet voor iedere vorm van lijden hebben wij een pasklaar antwoord. Dat wil niet zeggen dat we vanuit de Bijbel helemaal geen antwoord kunnen geven op deze vragen. Het antwoord zal echter nooit uitputtend zijn. Eén ding is zeker zegt de Bijbel: God is liefde en daarom heeft Hij het goede lief en wil Hij ook het goede voor de mens. Hij is rechtvaardig en daarom haat Hij het kwade en voert er een strijd tegen. En Hij heeft wel degelijk ingegrepen. In die strijd tegen het kwaad heeft Hij al de alles beslissende overwinning al behaald toen Zijn Zoon stierf aan het kruis en de zonde van de wereld op Zich genomen heeft. Zo heeft Hij de oorzaak van het kwaad al weg genomen en straks ook alle gevolgen.
Laten we eerlijk wezen. Achter die vraag waarom God niet ingrijpt zit eigenlijk vaak de eis dat God de gevolgen van het kwaad moet weg nemen zonder de oorzaak ervan in onszelf aan te pakken. De mens heeft van God in het begin een zeer ruim mandaat gekregen. Maar we hebben er een puinhoop van gemaakt. We hebben onze verantwoordelijkheid niet genomen maar misbruikt. We hebben gekozen voor het kwaad. Nu wuiven we onze eigen verantwoordelijkheid weg en willen we hebben dat God voortdurend puin ruimt zonder dat er iets verandert aan en in onszelf. We zijn als een drugsverslaafde (zondeverslaafde) die telkens een nieuwe shot eist om de gevolgen van de verslaving weg te nemen zonder de oorzaak aan te pakken. We zijn dodelijk ziek en hebben dringend hulp nodig. Het goede nieuws is dat God iedereen die om hulp vraagt wil helpen en zal genezen.
De vraag waarom God (nog) niet ingrijpt wordt ook in de Bijbel gesteld. Men vraagt (2 Petr. 3: 3) “Waar blijft Hij nu?” Maar dan is het antwoord: “voor de Heer is één dag als duizend jaar, en duizend jaar als één dag. De Heer is niet traag in het nakomen van Zijn belofte, Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat” (2Pet. 3:9).God heeft oneindig meer geduld dan wij hebben. Wij willen altijd alles meteen. Maar God duldt het kwade omdat Hij nog zo veel mogelijk mensen wil redden. Maar er komt een dag waarop alle onrecht recht zal worden getrokken en alle tranen van de ogen zullen worden afgewist.
Mijn buurman had nog meer te zeggen. Daarover in een volgende aflevering.

 Go back
Published on: 12-09-2019 13:16:25

Click this link to respond to this article

Be the first to respond

Write your response in the box below