Sometimes it feels like Bob Dylan says: "I practice a faith that's long been abandoned, ain't no altars on this long and lonesome road"

Translate this website

Visitors to this website today: 79Total number of visitors to this website: 677384
Welcome to the website of Kees de Graaf
Kees de Graaf keesdegraaf.com
 

God is Liefde (5)

God is Liefde (5).
Mijn buurman heeft gereageerd op “God is Liefde” (4) en schrijft:
goed om te lezen dat jij een enorme stap in mijn richting doet. God is in jouw nieuwe verhaal niet meer de "almachtige" maar de "gezaghebbende". Een essentieel verschil wat mij betreft. De mens kan dus zelf bepalen of hij zich onderwerpt aan God en zich door hem laat straffen of dat hij God negeert omdat hij het gezag van God niet erkent”.
Natuurlijk wil ik graag een enorme stap in de richting van mijn buurman maken. God is zeker dé Gezaghebbende. En Hij heeft recht op dat gezag, op die lof en aanbidding. Maar ik heb daarmee beslist niet willen zeggen dat Hij niet tegelijkertijd ook dé “Almachtige” zou zijn. Integendeel. Zijn Liefde wordt voortgestuwd door Zijn Almacht. Hij wil- ondanks alle tegenstand - Zijn genade en barmhartigheid, liefde en rechtvaardigheid doorzetten en er is niets of niemand die Hem daarin kan tegenhouden. Zijn liefde zal de eindoverwinning op het kwade gaan behalen. Maar dat proces heeft Zijn tijd nodig.
En dan komt het woord “geduld” om de hoek kijken.
“Geduld” is een eigenschap die uit Gods liefde voortkomt. Hartstocht wil alles ogenblikkelijk, maar echte liefde kan wachten op het juiste moment. God laat het kwade in deze wereld nog toe omdat Hij geduld heeft. Die tijd gebruikt Hij om nog veel mensen naar zich toe te trekken. Maar er komt zeker een keer een einde aan.
Een eigenschap van de ware liefde is ook dat die liefde niet wil dwingen. Gods liefde nodigt uit maar dwingt nooit. Dus heeft mijn buurman in zekere zin gelijk wanneer hij boven stelt dat de mens zelf kan bepalen of hij zich al dan niet aan God onderwerpt of Zijn gezag al dan niet aanvaardt. God grijpt (nog) niet in, ook als mensen tegen Hem kiezen. Echte liefde is dus een keuze. God treedt in zekere zin terug om ons deze keuze te laten maken. De vraag is: Geef ik mij over aan Zijn liefde of niet?. Aanvaard ik Zijn liefdes aanbod of niet?. En iedereen die Zijn liefdesaanbod aanvaard zal tot de ontdekking komen dat God in deze liefdesrelatie altijd de eerste is. Het is Zijn initiatief. En dat is genade. Daarvan leven we. Daarvan leven we eeuwig. Van genade.

 Go back
Published on: 12-10-2019 15:10:24

Click this link to respond to this article

Be the first to respond

Write your response in the box below