Sometimes it feels like Bob Dylan says: "I practice a faith that's long been abandoned, ain't no altars on this long and lonesome road"

Translate this website

Visitors to this website today: 76Total number of visitors to this website: 677381
Welcome to the website of Kees de Graaf
Kees de Graaf keesdegraaf.com
 

Arie de Rover over de afgoden in ons leven.

Arie de Rover over de afgoden in ons leven.

In de wekelijkse podcast van Groot Nieuws Radio verschijnt er wekelijks een Podcast van Jorieke Eijlers met als titel “Bij Jorieke”. Met mijn buurman wissel ik die podcasts uit en dat is zeer opbouwend. Deze keer wil ik in het kort een podcast recenseren van 20 September 2018 met als titel “Arie de Rover over de afgoden in ons leven”.

Als de Rover het over “afgoden” heeft, dan deelt hij rake klappen uit. Het is bijzonder nuttig en ook confronterend er kennis van te nemen hoe allerlei afgoden heel gemakkelijk in ons leven binnen dringen, ook in het leven van de christen. Alleen al om die reden kan ik deze podcast hartelijk bij u aanbevelen. Ik ga daar nu niet uitgebreid over vertellen. Ik zou zeggen, ga eens luisteren en u zult er zeker geen spijt van krijgen!

Dit gezegd hebbende, is het jammer dat de Rover af en toe doordraaft en daar wil ik toch de vinger bij leggen. Ik noem een paar punten:
1. Een boeddha beeldje in de tuin hebben kan helemaal geen kwaad zegt hij. Want afgoden bestaan eigenlijk helemaal niet zegt de Rover, en feitelijk klopt dat ook, zie I Cor. 8:4. Dus als jij zo’n beeldje mooi vind zonder dat je daar “afgoderij” mee bedrijft , is dat geen enkel probleem. Ik geloof niet dat de Rover dit kan volhouden Want dat kan persoonlijk voor jou dan zo zijn, maar je hebt ook rekening te houden met je “zwakke” naaste zoals Paulus dat zegt (I Cor 8:7). En als je met de “zwakke” geen rekening houdt, dan zondig je zegt Paulus. Stel dat iemand een haken kruis een mooi symbool vindt, louter als symbool en dus niet vanuit de afgoderij die er in het nationaal socialisme mee bedreven is. Toch zou ik het fout vinden dat zo iemand een hakenkruis vlag zou ophangen, louter en alleen vanwege de ellende die eraan verbonden is. Symbolen zijn geen neutrale objecten. Er kan een verderfelijke ideologie achter schuil gaan.

2. Dan hoor ik de Rover zeggen dat je niet om vergeven van zonden hoeft te vragen, want je zonden zijn al vergeven. Christus heeft aan het kruis voor al onze zonden betaald en dus zijn ze al vergeven. Toch is dit een eenzijdige opvatting die naar mijn mening niet Bijbels is. Alleen al het feit dat Jezus ons in het Onze Vader oproept om dagelijks te bidden: “vergeef ons onze schulden” maakt ons duidelijk dat het vragen om vergeving een doorgaande bezigheid is voor de Christen. Lees verder maar wat er staat in 1 Johannes 1:8 en 9. En Jezus is nu nog steeds – as we speak – onze pleitbezorger in de hemel die voor ons pleit. (Hebr. 7:25 en Rom. 8:34). Vergeving is dus een dynamisch gebeuren. Het offer van Jezus aan het kruis voor onze zonden, is als een fontein waaruit we elke dagen niet alleen “mogen” drinken, maar ook “moetén” drinken. Dit is naar mijn mening een belangrijk punt. In een volgend weblog artikel hoop ik hier nader op in te gaan.

Deze paar punten nemen niet weg dat ik echt lyrisch ben over deze podcast en ik beveel deze van harte bij u aan!.

 Go back
Published on: 22-05-2023 20:56:37

Click this link to respond to this article

Be the first to respond

Write your response in the box below