Sometimes it feels like Bob Dylan says: "I practice a faith that's long been abandoned, ain't no altars on this long and lonesome road"

Translate this website

Visitors to this website today: 126Total number of visitors to this website: 671180
Welcome to the website of Kees de Graaf
Kees de Graaf keesdegraaf.com
 

Met Arie de Rover over recht en onrecht.

Met Arie De Rover over recht en onrecht.

In dit weblog artikel geef ik een korte impressie van de podcast van “Jorieke” van 28 Februari 2018 die zij gemaakt heeft met Arie de Rover over recht en onrecht. Dit was een zeer boeiende podcast die veel stof tot nadenken geeft.

De Rover stelt terecht dat het juist is dat, als je met schrijnend onrecht te maken hebt gekregen, in wat voor vorm dan ook, je alles in het werk mag stellen om je recht te halen.
Maar het maakt een groot verschil of je dat doet vanuit de genade van God of vanuit je gekwetste ego dat om wraak vraagt. Als je dat doet vanuit je gekwetste ego en je krijgt je recht niet dan ontstaat er wrok die zoveel energie opvreet dat het de mens verteert en dan gaat het veelal van kwaad tot erger.
Maar als je vanuit de genade leeft, dan leg je je zaak bij God neer (Rom. 12: 19) en dat geeft rust en ruimte. Juist omdat je zelf vanuit de genade leeft, komt er ruimte om te vergeven omdat je identiteit er niet vanaf hangt.

De Rover stelt dat mensen – ook christenen- vaak goede daden doen om hun schuldgevoel af te kopen. Alleen goeddoen vanuit de genade kan je van dat schuldgevoel verlossen. Goeddoen wordt dan een vrucht van die genade en komt dus voort uit de genade die je zelf eerst ervaren hebt. Dit lijkt mij juist maar toch denk ik dat de Rover te negatief spreekt over dat schuldgevoel. Waarom zou schuldgevoel niet een werking van de Heilige Geest kunnen zijn die je juist naar de genade leidt?
Had Petrus geen schuldgevoel toen hij Jezus tot drie keer toe verloochende? Natuurlijk wel, want hij “weende bittere tranen”. (Mat. 26:75) Maar Petrus wierp zich op de genade van God en zo kon het weer goed komen. Hoe kan een mens zich anders ooit bekeren als hij niet telkens door schuldgevoel gedreven zich tot de genade van God wendt? Nee, schuldgevoel moet blijven en we moeten dat inderdaad niet afkopen om ons een goed gevoel te geven maar we moeten bidden: maak ons door uw genade meer en meer tot blijmoedige gevers van alles wat u ons eerst gegeven heeft.

Nog een puntje. De Rover stelt dat het onrecht was dat Jezus in onze plaats stierf. Ik begrijp wat de Rover hiermee probeert te zeggen, maar toch vind ik het te kort door de bocht. We moeten niet vergeten dat Jezus ook vrijwillig de dood is ingegaan. Als iemand vrijwillig besluit om in onze plaats een schuld te betalen, zou ik dat geen onrecht willen noemen. Jezus voldeed daarmee aan Gods recht.

Conclusie: ook deze podcast mag u eigenlijk niet missen!

 Go back
Published on: 23-05-2023 21:54:54

Click this link to respond to this article

Hoi Kees, eens, een pareltje die de diepste en mooiste kern van christelijk geloof lijkt te raken. Een echte aanrader

Schuldbewustzijn kunnen we het beste maar omarmen denk ik. Het zijn de wegwijzers naar genade

Reageer

Guus24-05-2023 17:59

Write your response in the box below