Sometimes it feels like Bob Dylan says: "I practice a faith that's long been abandoned, ain't no altars on this long and lonesome road"

Translate this website

Visitors to this website today: 106Total number of visitors to this website: 671166
Welcome to the website of Kees de Graaf
Kees de Graaf keesdegraaf.com

Voor wie ben je? Israel of de Palestijnen?

naamloos.png

Voor wie ben je? Israël of de Palestijnen?

In Jozua 5:13,14 (NBV) lezen we: 'Toen Jozua eens in de omgeving van Jericho liep, zag hij plotseling een man tegenover zich met een getrokken zwaard in de hand. Jozua ging op hem af en vroeg: ’Hoor je bij ons of bij de vijand?’. De man antwoordde: ‘Bij geen van beide, ik ben de aanvoerder van het leger van de HEER’.

Bob Dylan heeft in 1962 een lied geschreven met als titel ‘With God on our Side’. Hierin beschrijft hij hoe oorlogen en conflicten een spoor van bloed vergieten door de geschiedenis getrokken hebben. Of het nu de miljoenen Indianen waren die vermoord werden, de vele doden in de Amerikaanse burger oorlog, de miljoenen doden in de eerste en tweede wereld oorlog , iedere natie of bevolkingsgroep was er vast van overtuigd God aan zijn zijde te hebben in die oorlog of in dat conflict. ‘God wil het’ was de strijdkreet van de Kruisvaarders.
Als we nu naar bovenstaande tekst kijken, dan is het merkwaardig dat God door de aanvoerder van het leger van de HEER aan Jozua laat weten dat God in deze oorlog geen partij kiest. Hoe kan dat? Jericho moest toch in opdracht van de HEER op de Kanaänieten veroverd worden, dan kan het toch niet anders of God staat aan de zijde van Israël?
De NBV heeft hier vertaald ‘Bij geen van beide’. In het Hebreeuws staat er maar één woord : ‘Lo’. ‘Lo’ betekent letterlijk: ‘niet’, vaak vertaald met ‘Neen’ (SV). Toch geeft de vertaling van het NBV ‘Bij geen van beide’ de juiste bedoeling weer. Als aanvoerder in dit geval ‘Neen’ of ‘niet’ zegt, dan bedoelt de Engel dat hij geen partij kiest. In feite zegt hij dat God geen partij kiest. Jozua ziet deze oorlog kennelijk als een oorlog van Israël . Een oorlog om de Israëlitische belangen te dienen en dus moet God wel tegen de Kanaänieten zijn. Maar zo simpel ligt dat niet. God laat zich niet achter de wagens van mensen spannen die zo hun eigen bedoelingen hebben. Van eigen oorlogen gruwt God en Hij geeft daarvoor nooit sanctie, ook al ligt er een landbelofte van God zelf. Het is nl. Gods oorlog. En dat niet omdat God oorlog wil want God wil nooit een oorlog voeren zoals mensen een oorlog voeren. De Kanaänieten hebben God nl. de oorlog verklaard. Ze willen hoe dan ook voorkomen dat Israël het beloofde land binnen trekt. En daarachter zit een satanisch plan. Als dat volk vaste voet krijgt in het beloofde land, dan kan uiteindelijk de beloofde Messias komen. Dat willen die volken verhinderen, desnoods over hun lijk. Maar dat kan God niet laten gebeuren, want God wil zijn onuitsprekelijke liefde en barmhartigheid tonen in de Messias en Hij laat -net zoals destijds bij de uittocht uit Egypte - Zijn barmhartigheid niet tegenhouden.
Nu de Messias is gekomen verandert er veel. We leven sindsdien in de tijd dat zwaarden tot ploegscharen zijn omgesmeed. Zo behoort het althans te zijn. We hebben nu zicht op het hemelse Jeruzalem dat uit de hemel neerdaalt op aarde. Alle aardse landclaims op het land van een ander, komen hierdoor te vervallen. Nog méér dan voor de komst van Christus, geldt nu dat ieder volk een ander volk zijn plek op aarde moet gunnen. Dat geldt voor Indianen en Aboriginals, voor Koerden en Turken, voor Israëliërs en Palestijnen. Er bestaat daarom niet meer zoiets als een rechtvaardige oorlog. Zijn we daarmee Pacifist geworden. Weg met alle legers? Een soort ‘gebroken geweertje 2.0’? Nee , dat nu ook weer niet. We leven nl. nog steeds in een gebroken wereld. Agressie, landjepik, terreuraanslagen, ze blijven helaas voorkomen. Tegen agressie en terreur mag je je verdedigen. Sterker nog, een overheid moet zich daartegen verdedigen en zijn burgers beschermen. Het verschil wordt veelal bepaald door de vraag wat jouw land heeft: heeft het een Ministerie van Oorlog of een Ministerie van Defensie? Een Minister van Oorlog of een Minister van Defensie?.
‘Geen van beide’ was toen het antwoord aan Jozua, ondanks de landbelofte. Daarom als je nu vandaag weer die vraag stelt: voor wie ben je? Voor Israël of de Palestijnen?, dan moet weer het antwoord zijn: ‘Voor geen van beide’. We staan nu nl. voor een andere keuze, want Jezus zegt in Luc 11:23: ‘’Wie niet met mij is, is tegen mij”. Wie niet voor Jezus kiest, kiest voor Zijn tegenstander Beëlzebul. Hier moet je wel kiezen. Als dezelfde vraag die aan Jozua gesteld werd: : ’Hoor je bij ons of bij de vijand?’ nu ook vandaag aan ons gesteld wordt, dan moet ons antwoord zijn: “Ik hoor bij Hem, bij Jezus”. En daarmee kies je voor Zijn rijk van vrede.

Bob Dylan's "Mississippi" - an analysis by Kees de Graaf - Part 3.

AlanSpeziale_Torino2015_2[1].jpg

 

Verse 9.
Well my ship’s been split to splinters and it’s sinking fast
I’m drowning in the poison, got no future, got no past
But my heart is not weary, it’s light and it’s free
I’ve got nothing but affection for all those who’ve sailed with me.
The beautiful ‘s’ alliteration in the first line is noteworthy. This ‘s’ alliteration in the first line combined with the use of ‘s’ in ‘poison’’, the ‘s’ like sound in ‘future’ and the ‘s’ in ‘past’ turns these first lines into a compact statement which very much expresses an atmosphere of mental alienation. It is the same feeling of alienation which is so emphatically present on the album “Time out of Mind” for which this song was originally composed in 1997. When you hear the words ”Well my ship’s been split to splinters and it’s sinking fast, and I’m drowning in the poison” you can imagine some lonesome pilgrim “going down the (Mississippi) river, down to New Orleans” (Trying to get to Heaven). Well, his ship has been split to splinters and it has sunk and now he is “ wading through the high muddy water with the heat rising in his eyes”. The words from ‘Standing in the Doorway’ echo: I “got no place left to turn, I got nothing left to burn”.
The poet adds: “got no future, got no past”. When the future looks harsh, grim and unpromising, one may say that a person has no future to look forward to. But it is much harder imagining a person with “no past”, no matter how dreadful this past may have been. Every living soul- more or less- has a past. When a person says that he has “no past” he intends to say that does not have past on which he can be proud. However, “got no future, got no past” is usually said of God and if this is intended, it may add a spiritual connotation to this stanza. Only God is said to have no future or past. To have a future or a past is to be temporally contingent. God is said to live in an eternal present. Here one may bring in a Christ like reference. Because, what can be said of God, can be said of Jesus too. He is God too (Phil. 2:6) and like of God the Father, Jesus, the Son of God, has no future or past. If we follow this track this whole stanza may tell us something of what Jesus once experienced. Jesus who – as Dylan hints at in ‘Not Dark Yet’ - had “not even room enough to be anywhere” (Luke 9:58) and was outlawed and bereft of everything. Therefore from a human point of view one may say that Jesus’ “ship has been split to splinters and it’s sinking fast” and, Jesus, constantly harassed by the Pharisees and falsely accused by the Sanhedrin, was “drowning in the poison” all around him.
The words “But my heart is not weary, it’s light and it’s free, I’ve got nothing but affection for all those who’ve sailed with me” are the first words in the song that -amidst all darkness- strike a positive note. The words may again hint at this lonesome pilgrim, who going down the Mississippi, down to New Orleans, who, amidst all hardships, has a free conscience and feels sympathetic towards all his fellow travellers who endure the same problems on this journey. If you continue following the spiritual train of thought, the words: “But my heart is not weary, it’s light and it’s free, I’ve got nothing but affection for all those who’ve sailed with me” can also make good spiritual sense. In the revised lyrics of ‘Pay in Blood’ Dylan now says: “My conscience is free, what about you?”. The poet’s free heart, his free conscience, has everything to do with the theme of the song ‘Pay in Blood’. Jesus voluntarily paid with his blood on the poet’s behalf which enabled Jesus to set the poet free and give him a free conscience. Jesus’ lightness and freedom became the poet’s lightness and freedom. Jesus took over his weariness and now the poet’s heart is no longer weary. Moreover, as a result of all this, there is now room in the poet’s heart for others, there is room for affection towards all of his fellow travellers: I’ve got nothing but affection for all those who’ve sailed with me”. Redemption leads to love for all those who are on the same road that leads to a bright future. Redemption leads to a strong brotherhood, to mutual love and affection, just like Dylan wrote in his song “Ain’t Talking”: “All my loyal and much-loved companions, they approve of me and share my code”.
Verse 10.
Everybody moving, if they ain’t already there
Everybody got to move somewhere
Stick with me baby, stick with me anyhow
Things should start to get interesting right about now
In the introductive lines above, we wrote that there is quite a lot of ‘destiny’ in this song. The words “Everybody moving, if they ain’t already there, everybody got to move somewhere” are exemplary for this destiny. This is a phenomenon we often see in Dylan’s work. The camera zooms out and we get a sort of helicopter view. You start to see things from a distance, a sort of heavenly time lapse in which you see all people of all ages move to their ultimate destiny. Likewise the poet says in “Cant Wait” that “ there are people all around, some on their way up, some on their way down”. The words “Everybody moving, if they ain’t already there, everybody got to move somewhere” express this idea of eternal separation we spoke about earlier. We give a few more examples to demonstrate this concept of eternal separation. In his song “Most Likely You Go Your Way (and I’ll Go Mine”) it says: “Then time will tell just who fell , and who’s been left behind, when you go your way and I go mine”. Or more recently from the song ”Tempest”: ‘’All the lords and ladies, heading for their eternal home”. Dylan sees this process of eternal separation occur as a result of the absolute distance there is between right and wrong. Ultimately the poet sees the Apocalyptic view of “the few who will judge the many” (1 Cor. 6:2) (“Ring them Bells”). “Everybody moving”, that is, some of the living are on their way to this judgement, “if they ain’t already there” that is, some have already died and are awaiting this judgement on the Latter Day. ”Everybody got to move somewhere” may mean that ultimately all will be judged and go to their eternal home. Does this whole process wipe out human moral responsibility?. No it doesn’t. But in the human mind there is always tension between divine predestination and human responsibility. The interaction between predestination and human responsibility is not transparent for the human mind, the human mind simply misses a dimension to see through all this, only God can see through all this. This makes this whole process of pre-destination and human responsibility not less interesting, on the contrary. It may be the reason why the poet goes on to say: “Stick with me baby, stick with me anyhow, things should start to get interesting right about now”. It is true, in his song “High Water(for Charley Patton)”, Dylan- dealing with Charles Darwin- has George Lewis say “don’t open up your mind boys to every conceivable point of view”. But here it is as if the poet encourages and begs his fellow companion to open up her mind: “Stick with me baby, stick with me anyhow” which means “stick with me”, don’t give up on me, now that things get not only complicated but also very interesting. The stakes are high here. “Things should start to get interesting right about now”, interesting things happen at the very moment when human decision and God’s predestination coincide, when you are on the cross roads of life and big decisions are made which way to go. Once you have made this decision, there is no turning back and the poet begs his companion not to leave him and go in an opposite direction even now when the poet is in a jam. The next verse speaks of the jam the poet is in.
Verse 11 and third bridge.
My clothes are wet, tight on my skin
Not as tight as the corner that I painted myself in
I know that fortune is waiting to be kind
So give me your hand and say you’ll be mine.
When it says here: “My clothes are wet, tight on my skin” the metaphor applied in verse 9 of a sinking ship that has been split to splinters, is continued in this verse. The poet metaphorically survived the shipwreck and had to swim for his life. He made it to the shore but now he is wet to the skin. Basically the same idea as expressed in the first bridge of the song is expressed here: “Got nothing for you, I had nothing before, don’t even have anything for myself anymore”, albeit, his soaked clothes are apparently the only thing he has left. “My clothes are wet, tight on my skin” may have something passive in it . In a way destiny brought the ship down and there is nothing he could do to stop it from sinking and the result is that “My clothes are wet, tight on my skin”. But the next line: “Not as tight as the corner that I painted myself in” is more active than passive. Personal responsibility for painting himself in a corner cannot be wiped out. “To paint oneself in a corner” is usually understood of a person who has got oneself into a difficulty from which one cannot extricate oneself, or according to Wiktionary it derives “From the idea that a person painting the floor of a room may inadvertently apply the paint everywhere except the corner that the person is standing in, so that to leave the room the person has no choice but to step on the freshly painted floor and damage it”. “Not as tight as the corner that I painted myself in” may say something about the human condition. Man’s disobedience led to his downfall and now man is unable to extricate himself from the precarious situation he is in. Man has painted himself in a corner, man is in a jam, and now the only thing that can save him is redemption. Elsewhere (Ain’t Talking) the poet hints at this redemption when he says: “Who says I can’t get heavenly aid”. In other words: heavenly aid is available, no matter what people think. Redemption may enable him to escape from the tight corner the poet has painted himself in. This is good news of which the next two lines testify: “I know that fortune is waiting to be kind, so give me your hand and say you’ll be mine”. Hope shimmers through in these words and the poet feels certain that whatever is in store for him will be materialized. “Fortune” here does not primarily mean “chance” or “good luck” and the way it effects one’s life. It seems to us that here “Fortune” much more stands for “Peace and harmony and the blessings of tranquillity” of Dylan’s song “Moonlight”. “Fortune is waiting to be kind” may mean that this peace, harmony and tranquillity has been in store for him all along and is now waiting to be unpacked. much in the same way as a bride anxiously waits for the arrival of the groom on the day of her wedding.
“I know that fortune is waiting to be kind” may lift your weary heart to contemplate how it will be in heaven, in the same way as Dylan says in “Ain’t Talking”: “It’s bright in the heavens and the wheels are flying ,fame and honour (fortune) never seem to fade, the fire’s gone out but the light is never dying”.
The main characteristic of a really exquisite thing is, that it always invites others to join in. So when the poet adds “give me your hand and say you’ll be mine”, the poet knows that the best is still to come and he invites his lover or companion to join in and to surrender to him. “Give me your hand and say you’ll be mine”, echoes Shakespeare’s “Measure for Measure”. In Act 5, Scene 1 Duke Vincentio says:
If he be like your brother, for his sake
Is he pardon’d; and, for your lovely sake,
Give me your hand and say you will be mine”.
A Christ like interpretation of “give me your hand and say you’ll be mine” is also possible. This is a phenomenon not at all unusual in the poetry of Dylan. Dylan’s “Make you feel My Love” is a classic example of this. One may say that in “Make you feel My Love” references to Christ are more explicit. For more details see my analysis of this song elsewhere on this website. Here in this song you have to read references to Christ between the lines and if you do, it can make good sense. Jesus compares his upcoming Kingdom of Heaven often with a treasure, a fortune, (Mat. 13,44-46), an imperishable, undefiled and unfading heritage which is kept in heaven (1 Peter1:4) and is waiting to be unpacked “for all those who sailed with me”. It is as if Jesus says: “I know that fortune is waiting to be kind, surrender to me, we go together through life to our destination, give me your hand ,I will protect and guide you, you are my property and I’m waiting for you to say that you’ll be mine”.
Verse 12.
Well, the emptiness is endless, cold as the clay
You can always come back, but you can’t come back all the way
Only one thing I did wrong
Stayed in Mississippi a day too long
Dylan here follows the style of the Biblical prophets who intersperse promises of future glory and fortune with threats for those who rebel. (compare e.g. Isaiah 66: 18-23 with Isaiah 66:24).Therefore, it is not unusual that promising words like “I know that fortune is waiting to be kind” are immediately followed by gloomy words like “Well, the emptiness is endless, cold as the clay”. The double alliteration in this line is striking and- again like in verse 9- renders this line into a compact statement. “The emptiness is endless” makes you think of an endless, lonesome, desolate and also hostile universe where no living creature can survive. This emptiness is said to be “cold as the clay”. The words “Cold as the clay” may be inspired by a book from Alvin Schwartz called ‘Scary stories to tell in the dark’ . In story eight called ‘Cold as Clay’, a farmer’s daughter put her hand on her lover’s forehead -named Jim - and says: “Why are you cold as clay”. “I hope you are not ill” and she wrapped her handkerchief around his head. Later on, her lover Jim died and was buried. For some reason they opened Jim’s grave and found her handkerchief around his head.
However, it seems more likely that the words “Cold as the clay” refer to a traditional Western cowboy ballad called ‘The Streets of Laredo” also known as the ”Cowboy’s Lament”. This song was also recorded by Johnny Cash. In this ballad a dying cowboy tells his story to a living one. The lyrics start with: “As I walked out on the streets of Laredo - As I walked out on Laredo one day, I spied a poor cowboy wrapped in white linen, wrapped in white linen as cold as the clay And onwards we read: “The streets of Laredo grew cold as the clay”. Both Alvin Schwartz’s book and the ballad ‘The streets of Laredo ’have this in common that they both deal with death. For that reason, it is possible to interpret the words “the emptiness is endless, cold as the clay” as belonging to a permanent status after death for which there is no turning back. Some people say that hell is a metaphor for a place where God is not present and has withdrawn, resulting in an extremist emptiness and loneliness. One may also say that the words “the emptiness is endless, cold as the clay” represent the polar opposite of words like ‘a place where it’s always safe and warm’ from Dylan’s ‘Shelter from the Storm’.
So, the words “the emptiness is endless, cold as the clay” may speak of an eternal and dreadful status quo after death, however, the promising and reassuring words that follow: “You can always come back, but you can’t come back all the way” are addressed not to those who are dead but to those who are still among the living. It is possible to interpret the words “You can always come back, but you can’t come back all the way” in a secular way as words directed to a lover with whom he apparently had a fallen out. Now he is ready to make it up with her and saysyou can always come back”. However, whenever you have had a serious break-up, you suffer damage and the scars caused by this break-up remain and still cause pain, even when you have become reconciled. It is the reason why the poet adds: “but you can’t come back all the way”. Here you may find the same mood as in Dylan’s song ‘Never gonna be the Same Again” where it says: “Now, I can’t go back to what was, baby, I can’t unring the bell”. “You can always come back, but you can’t come back all the way” can also be understood spiritually, in a Christ like way. If so, it is as if Christ says: “You need not end up in this endless emptiness, because as long as you are alive you can always come back to me; I’m always there and ready to forgive you, I paid in blood for you. However, in this life- although I have forgiven you - I cannot wipe out all the consequences of sin done the past and in this sense “you can’t come back all the way”. The words “ you can’t come back all the way” come close to what it says in ‘Not Dark Yet’: “I’ve still got the scars that the sun (or Son) didn’t heal”. Some have argued that the ‘sun’ cannot heal scars, in fact exposure of scars to the sun makes the scars worse, therefore when Dylan writes ‘sun’ here, he must have meant ‘Son’ in the sense of the Son of God, Jesus. When we apply this meaning here it is as if Jesus says: “You can always come back”, I’m ready to take you back and accept you because I have forgiven you, but I cannot take away the scars which sin has caused yet so “you can’t come back all the way”.
Then for the third and last time in the song the refrain follows: “Only one thing I did wrong, stayed in Mississippi a day too long”. We already explored the possible meaning of this refrain above under the first and second refrain, here we wrap things up by outlining the restriction which the refrain offers on the line immediately leading up to each of the three refrains.
The first refrain follows the words: “All my powers of expression and thoughts so sublime, could never do you justice in reason or rhyme”. One could conclude that because the poet stayed in Mississippi a day too long, he has become unable to do justice in reason or rhyme to his creator. Sin- staying on too long – bereft the poet of this capacity to do justice to his Creator.
The second refrain follows the words: “Well I got here following the southern star, I crossed that river just to be where you are”. One may conclude that because the poet stayed in Mississippi a day too long, redemption was necessary to bring relief. And relief came. It happened when the river was “crossed”. Some say that “crossed” may be a covered reference to the cross at Cavalry. We think this is farfetched. On the other hand, one may say that the ultimate goal of redemption is that God will dwell with men, just like Dylan’s favourite Bible book The Revelation of St. John says in Chapter 21:3 “Behold the dwelling of God is with men. He will dwell with them, and they shall be his people”. God wants to be “just where you are.
The third refrain follows the words: “You can always come back, but you can’t come back all the way”.
One may conclude that because the poet stayed in Mississippi a day too long, he constantly needs to come back and is in need of redemption as long as he is here on this earth. However, because he stayed in Mississippi a day too long, he “can’t come back all the way” the consequences of sin cannot be wiped out and as long as you live and the scars remain.
You are invited to comment on this article by pressing the button 'reacties' below.

 

God is Liefde (5)

God is Liefde (5).
Mijn buurman heeft gereageerd op “God is Liefde” (4) en schrijft:
goed om te lezen dat jij een enorme stap in mijn richting doet. God is in jouw nieuwe verhaal niet meer de "almachtige" maar de "gezaghebbende". Een essentieel verschil wat mij betreft. De mens kan dus zelf bepalen of hij zich onderwerpt aan God en zich door hem laat straffen of dat hij God negeert omdat hij het gezag van God niet erkent”.
Natuurlijk wil ik graag een enorme stap in de richting van mijn buurman maken. God is zeker dé Gezaghebbende. En Hij heeft recht op dat gezag, op die lof en aanbidding. Maar ik heb daarmee beslist niet willen zeggen dat Hij niet tegelijkertijd ook dé “Almachtige” zou zijn. Integendeel. Zijn Liefde wordt voortgestuwd door Zijn Almacht. Hij wil- ondanks alle tegenstand - Zijn genade en barmhartigheid, liefde en rechtvaardigheid doorzetten en er is niets of niemand die Hem daarin kan tegenhouden. Zijn liefde zal de eindoverwinning op het kwade gaan behalen. Maar dat proces heeft Zijn tijd nodig.
En dan komt het woord “geduld” om de hoek kijken.
“Geduld” is een eigenschap die uit Gods liefde voortkomt. Hartstocht wil alles ogenblikkelijk, maar echte liefde kan wachten op het juiste moment. God laat het kwade in deze wereld nog toe omdat Hij geduld heeft. Die tijd gebruikt Hij om nog veel mensen naar zich toe te trekken. Maar er komt zeker een keer een einde aan.
Een eigenschap van de ware liefde is ook dat die liefde niet wil dwingen. Gods liefde nodigt uit maar dwingt nooit. Dus heeft mijn buurman in zekere zin gelijk wanneer hij boven stelt dat de mens zelf kan bepalen of hij zich al dan niet aan God onderwerpt of Zijn gezag al dan niet aanvaardt. God grijpt (nog) niet in, ook als mensen tegen Hem kiezen. Echte liefde is dus een keuze. God treedt in zekere zin terug om ons deze keuze te laten maken. De vraag is: Geef ik mij over aan Zijn liefde of niet?. Aanvaard ik Zijn liefdes aanbod of niet?. En iedereen die Zijn liefdesaanbod aanvaard zal tot de ontdekking komen dat God in deze liefdesrelatie altijd de eerste is. Het is Zijn initiatief. En dat is genade. Daarvan leven we. Daarvan leven we eeuwig. Van genade.

God is Liefde (4)

God is Liefde (4).
In “God is Liefde (3)”heb ik gezegd dat mijn buurman nog meer pijlen op zijn boog heeft. Ik citeer wat hij nog meer te zeggen heeft:
Verder heb ik gezegd dat het mij zou tegenvallen als de God die jij beschrijft bestaat o.a. omdat het leven dan zinloos is en op zijn hoogst leidt tot een bestaan in dienst van een despoot die alleen mensen onder zich duldt en niet naast hem. "Ik deel alles met je maar het is en blijft van mij" is niet wat ik onder delen versta en voor mij zeker geen liefde. "Je mag gratis in mijn huis wonen en alles in dit huis vrij gebruiken als je maar, uit vrije wil, doet wat ik zeg en mij als absolute macht boven je duldt", neigt voor mij eerder naar slavernij dan naar liefde”.
De buurman heeft vet gedrukt “die jij beschrijft”. Als ik inderdaad een eigen beschrijving van God heb gegeven dan heeft mijn buurman gelijk. Dan zou ik een beeld van God neerzetten wat niet in overeenstemming is met wat God over Zichzelf zegt in de Bijbel. Maar klopt dit wel?
Ik heb juist willen benadrukken dat God de mens onvoorwaardelijk lief heeft. God is liefde en daarom doet Hij alles uit liefde en kan en wil Hij niets anders dan lief hebben. God heeft die mens aan het begin – in de Hof van Eden – alles gegeven wat hij nodig had om heel de schepping te ontplooien en tot bloei te brengen. Om langs een evolutionaire weg alles te ontdekken wat er te ontdekken valt. De mens kreeg daarin de vrije hand. Maar het geheel krijgt alleen gestalte in een band van liefde en trouw aan zijn Schepper, kortom in een liefdesrelatie met zijn Schepper. En binnen die wederzijdse liefdes relatie past het de mens God te eren als zijn Schepper. Schepper en schepsel vloeien namelijk nooit in elkaar over. En zolang de mens God bleef lief hebben was de verhouding tussen Schepper en schepsel ook geen enkel probleem. integendeel, het deed de mens juist goed om God te eren, te danken en te prijzen voor zoveel liefde.
Als ik naar het bovenstaande citaat van mijn buurman bekijk, dan zie ik dat mijn buurman een gezagsprobleem ziet tussen God en mens; een probleem dat in het begin- toen de mens nog niet in zonde was gevallen - helemaal niet bestond.
Maar de mens viel in zonde en met hem zijn nl. allemaal gevallen mensen en dat geldt zowel voor mijzelf als mijn buurman. Het gevolg hiervan is dat als iemand anders gezag over ons uitoefent, wij de neiging hebben om vanuit onszelf dit ‘gezag’ als iets negatiefs zijn te zien, iemand speelt de baas over jou, jij moet er onderdoor en die ander gehoorzamen. Jij, vanuit jouw kant, probeert zoveel mogelijk onder dat gezag uit te komen.
Toch is dat niet het wezenlijke van het begrip ‘gezag’ zoals God dat bedoeld heeft. ‘Gezag’ is door onze val in zonden maar al te vaak verworden tot het terroriseren van de ander. Gezag zoals God dat oorspronkelijk bedoeld heeft is van een geheel andere aard. Het wezenlijke van ‘gezag’ zoals de Bijbel dat ziet, bestaat in de eerste plaats nl. uit ‘dienen’. ’Dienen’ betekent: Je stelt uit liefde alles wat je hebt ter beschikking van die ander. Om die ander te redden, te helpen en bij te staan. Jezus is daar het beste voorbeeld van. Omdat Jezus vrijwillig een slavendienst op zich genomen heeft om ons te kunnen redden, heeft God hem de allerhoogste plaats in de kosmos gegeven (Fil.2:8,9). Zijn gezag ontleent Hij aan Zijn ‘dienen’ voor ons.
Ook in het gewone leven hebben mensen ontzag voor een leider die zichzelf heeft opgeofferd voor het welzijn van het volk. En dergelijke leider heeft a.h.w. een natuurlijk gezag, juist omdat hij door alle pijn is heen gegaan die jij nu mee kan maken. Dat zijn de echte leiders. Maar een despoot of dictator die door geweld aan de macht is gekomen en alleen maar gericht is op eigen gewin, roem en glorie, interesseert het welzijn van zijn onderdanen geen snars. Zulk soort despoten en dictators zijn er hier op aarde maar al te veel.
Nu even terug naar bovenstaand citaat van mijn buurman. Mijn buurman zegt met zoveel woorden dat het leven geen zin heeft zolang hij op zijn minst niet gelijkwaardig is aan God, hij wil op gelijke voet met God staan. Wil hij niet zelf als God zijn?. Maar – even aangenomen dat dit mogelijk zou zijn – zou mijn buurman genoegen nemen met een positie naast God? Maar wat is zo’n positie waard als uiteindelijk God beslist?. Moet bij zo’n positie niet de bevoegdheid horen om God te kunnen kritiseren en eventueel de laan uit te sturen?. Heeft het leven dan pas zin? Is dat liefde?
Wat mijn buurman hier beschrijft is precies wat die eerste mens gedaan heeft: de oerzonde om als God te willen zijn. Dat verlangen ligt sindsdien op de bodem van ons aller hart, met alle desastreuze gevolgen van dien. Dat verlangen heeft echter niets met liefde te maken, dat verlangen om als God te zijn heeft juist de ultieme slavernij gebracht.
Ach ,wat verlang ik ernaar om onder de stralen van Zijn glans en luister te blijven, want daar is het veilig en warm. Pas daar is de echte vrijheid. Daarom wil ik niets liever Heer, dan U gehoorzamen.

God is Liefde (3)

God is Liefde (3).
Mijn buurman heeft schriftelijk gereageerd op mijn tweede artikel: God is Liefde. Ik heb mijn buurman niet goed begrepen want hij schrijft:
Nu heb je één statement uit zijn verband gerukt en één statement verkeerd verwoord. Ik heb gezegd dat ik aan niets op deze wereld kan zien dat God van de mens houdt en dat het bewust niet ingrijpen voor mij eerder op onverschilligheid wijst dan op liefde”.
Mijn excuses als ik e.e.a. niet goed heb begrepen en niet juist verwoord heb. Ik zal proberen antwoord te geven op wat mijn buurman hier schrijft. Want het probleem dat de buurman hier signaleert, leeft net zo goed bij christenen.
Als je goed om je heen kijkt, dan zie je in deze wereld veel lijden. Dat lijden zou je grofweg in twee categorieën kunnen verdelen. De eerste categorie is lijden dat ons overkomt. Op deze categorie van lijden kunnen we maar beperkte - of soms zelfs helemaal geen- invloed uitoefenen. Dat is lijden dat ons overkomt als gevolg van bijv. natuurrampen, epidemieën, ongelukken, handicaps en ziekten. Aan de vergankelijkheid van het leven ontkomt niemand . Elk nieuw geboren leven draagt de kiemen van de dood reeds in zich. Elk leven loopt uiteindelijk naar de dood met alle pijn en verdriet die daaraan verbonden is.
De tweede categorie van lijden wordt veroorzaakt door het lijden dat we onszelf en elkaar aan doen. Daar zijn we zelf verantwoordelijk voor. De bron daarvan is ons eigen hart. Innerlijke haat, boosheid, afgunst, begeerte, ontevredenheid, ontrouw, egoïsme en heerszucht worden omgezet in daden waar anderen het slachtoffer van worden. We kunnen een aantal gevolgen noemen: seks, alcohol of drugsverslavingen, huiselijk geweld, gebroken gezinnen, geweld verkrachting en moord. Ook kinderen worden hier het slachtoffer van. En op een globale schaal: heersers, bloeddorstige dictators en terorristen, volken die elkaar de oorlog aandoen en die miljoenen mensen de dood injagen. Door de geschiedenis heen zien we een enorme stroom van bloed vergieten.
En dan vragen velen zich af: als God dan van de mens houdt, waarom grijpt Hij dan niet in en laat Hij merken dat Hij aanwezig is? Schijnbaar laat Hij het allemaal maar gebeuren en houdt Hij zich afzijdig?.
Laat ik beginnen met te stellen dat God altijd veel groter, wijzer, liefdevoller en rechtvaardiger is dan wij ons ooit kunnen voorstellen. Ons verstand is simpelweg te klein om Hem te kunnen begrijpen en daarom past ons bescheidenheid en moeten we de hand op de mond leggen. Daar moeten we ons voortdurend van bewust zijn. Niet voor iedere vorm van lijden hebben wij een pasklaar antwoord. Dat wil niet zeggen dat we vanuit de Bijbel helemaal geen antwoord kunnen geven op deze vragen. Het antwoord zal echter nooit uitputtend zijn. Eén ding is zeker zegt de Bijbel: God is liefde en daarom heeft Hij het goede lief en wil Hij ook het goede voor de mens. Hij is rechtvaardig en daarom haat Hij het kwade en voert er een strijd tegen. En Hij heeft wel degelijk ingegrepen. In die strijd tegen het kwaad heeft Hij al de alles beslissende overwinning al behaald toen Zijn Zoon stierf aan het kruis en de zonde van de wereld op Zich genomen heeft. Zo heeft Hij de oorzaak van het kwaad al weg genomen en straks ook alle gevolgen.
Laten we eerlijk wezen. Achter die vraag waarom God niet ingrijpt zit eigenlijk vaak de eis dat God de gevolgen van het kwaad moet weg nemen zonder de oorzaak ervan in onszelf aan te pakken. De mens heeft van God in het begin een zeer ruim mandaat gekregen. Maar we hebben er een puinhoop van gemaakt. We hebben onze verantwoordelijkheid niet genomen maar misbruikt. We hebben gekozen voor het kwaad. Nu wuiven we onze eigen verantwoordelijkheid weg en willen we hebben dat God voortdurend puin ruimt zonder dat er iets verandert aan en in onszelf. We zijn als een drugsverslaafde (zondeverslaafde) die telkens een nieuwe shot eist om de gevolgen van de verslaving weg te nemen zonder de oorzaak aan te pakken. We zijn dodelijk ziek en hebben dringend hulp nodig. Het goede nieuws is dat God iedereen die om hulp vraagt wil helpen en zal genezen.
De vraag waarom God (nog) niet ingrijpt wordt ook in de Bijbel gesteld. Men vraagt (2 Petr. 3: 3) “Waar blijft Hij nu?” Maar dan is het antwoord: “voor de Heer is één dag als duizend jaar, en duizend jaar als één dag. De Heer is niet traag in het nakomen van Zijn belofte, Hij heeft alleen maar geduld met u, omdat Hij wil dat iedereen tot inkeer komt en niemand verloren gaat” (2Pet. 3:9).God heeft oneindig meer geduld dan wij hebben. Wij willen altijd alles meteen. Maar God duldt het kwade omdat Hij nog zo veel mogelijk mensen wil redden. Maar er komt een dag waarop alle onrecht recht zal worden getrokken en alle tranen van de ogen zullen worden afgewist.
Mijn buurman had nog meer te zeggen. Daarover in een volgende aflevering.

God is Liefde (2)


God is liefde (2)
Mijn buurman heeft gereageerd op onderstaand artikel ‘God is Liefde’. Mijn buurman vroeg of ik kan bewijzen dat God de mens lief heeft. We gaan proberen om iets meer de zeggen over de liefde van God. De liefde van God is in de eerste plaats onvoorwaardelijk. Het is niet zo dat als wij God lief hebben, Hij ons ook lief heeft. Integendeel. Hij heeft ons lief ook als wij Hem niet lief hebben en Hem haten. Bekend is de uitdrukking: God heeft de zondaar lief maar haat de zonde.
De eerste mens kreeg het gehele beheer en de ontwikkeling van de schepping in handen. Hij kreeg a.h.w. carte blanche. Maar hij vond dat niet genoeg en wilde als God zijn en heeft God naar de kroon gestoken. Hij heeft Hem a.h.w. vermoord en is een vijand van God geworden en heeft zijn ziel verkocht aan Gods tegenstander de duivel.
Die eerste mens- die ons allen vertegenwoordigt - heeft de hele mensheid in zijn val meegesleept zodat het virus van die vijandschap tegen God in ons aller leven is door gedrongen. Of we dat nu beseffen of niet. Mijn buurman is hier eerlijk over. Mijn buurman heeft gezegd dat als voor hem onomstotelijk bewezen kan worden dat God echt bestaat, hij onaangenaam verrast zou zijn. Deze houding van de buurman is helemaal niet vreemd, van nature zijn we allemaal zo.
God had vanwege onze vijandschap vanaf het allereerste begin het project ‘mens’ kunnen opgeven en de mens kunnen wegvagen. Dat zou volkomen rechtvaardig geweest zijn. De mens was gewaarschuwd: “wanneer je daarvan eet, zul je onherroepelijk sterven” (Gen. 2:17). Maar toch gaf God de mens niet op. Hij ging in en door Zijn geliefde Zoon zelf sterven aan het kruis. De Zoon van God – zelf God- werd mens en stierf in onze plaats en verzoende God en mens. En Hij deed dat- zegt Rom. 5:10- “toen wij nog vijanden waren”. En nu krijgt iedereen die in de Zoon van God gelooft het eeuwige leven weer terug. Geheel gratis. Als dat geen liefde is, dan weet ik het niet meer. Hiermee hebben we ook meteen gezegd dat echte liefde de bereidheid in zich heeft om alles op te offeren om de ander te kunnen redden. Dat heeft God gedaan. Gods liefde is onvoorwaardelijk zeiden we. Gods liefde laat de hoogst mogelijke graaf van opofferingsgezindheid zien. Maar er is nog een ander aspect en dat is dat liefde een keuze is. Daarover in een volgend artikel.

God is Liefde (1).

 God is liefde (1)
Onlangs had ik een gesprek met mijn buurman over het geloof in God. Wat mijn buurman zei kwam ongeveer hier op neer: “In jouw geloof blijft God altijd de baas. Hij staat altijd boven jou en jij moet hem gehoorzamen. Als je God, je Vader, niet gehoorzaamt krijg je met zijn toorn te maken. Gelukkig ben ik zelf anders. Ik ben juist blij als mijn kinderen boven mij staan. Ik er blij mee als ze meer bereiken en het veel beter doen dan ik zelf ooit heb kunnen doen. Daar beleef ik juist veel plezier aan”. Op het eerste gezicht lijkt dit een plausibel verhaal. Toch klopt er iets niet.

Want als je accepteert dat jouw kinderen boven jou staan, dan verleen je ze ook gezag om over jou de baas te spelen. Wat gebeurt er dan als die kinderen misbruik van dat gezag gaan maken? Als jij alles wat ze bereikt hebben, gefaciliteerd en betaald hebt, als je alles voor hen gegeven hebt om hen een goed leven te geven en toch spugen ze je in het gelaat, als ze geen enkel respect voor jou tonen, je naam belasteren en jou alleen als melkkoe willen gebruiken voor het financieren van hun eigen verslavingen wat gebeurt er dan? Dan zal er denk ik toch een moment komen waarop jij zegt: “Ik ben je Vader, dit kan je niet maken!. Dit is harteloos en liefdeloos, ik voel me verschrikkelijk misbruikt!”.
Laat nu dat laatste precies zijn wat wij als mensen God hebben aangedaan. En wat heeft God toen gedaan? Heeft Hij gezegd: “met jou wil ik niets meer te maken hebben?”. Daar had Hij het volste recht toe. Maar Hij heeft het niet gedaan. Hij bleef de mens lief hebben en opzoeken, ondanks zijn diep gekrenkte liefde. Hij ging zelf de schuld vereffenen die de mens gemaakt heeft. Zijn Zoon offerde zichzelf vrijwillig op om de schuld van de hele mensheid te betalen aan het kruis. Meer dan jezelf kan je nooit geven. Dat deed God. En daarvoor verdient Hij alle mogelijke respect. Gelukkig staat Hij boven mij. Want als “de Liefde” boven je staat – en God is liefde – dan weet je dat je altijd bij Hem geborgen bent. Het is een grote eer en genade om Hem te mogen gehoorzamen.

Bob Dylan's "Mississippi" - an analysis by Kees de Graaf - Part 2

10842780-6795861-Since_Dylan_is_regularly_away_on_tour_a_team_of_security_and_sta-a-51_1552330335860

Bob Dylan’s “Mississippi” – an analysis by Kees de Graaf – Part 2.

Verse 5.
Well, the devil’s in the alley, mule’s in the stall
Say anything you wanna, I have heard it all
I was thinking about the things that Rosie said
I was dreaming I was sleeping' in Rosie’s bed
This verse very much breathes the atmosphere of imprisonment. Imprisonment and hard labour because of some irreversible act of felony committed in the past. It is the same atmosphere which we already found in the chorus “Only one thing I did wrong, stayed in Mississippi a day too long”. This chorus seems to echo an old blues song from Alan Lomax recorded in the Parchman Farm Prison in 1947-1948. There seems to be a CD from these sessions called 'Prison Blues Of The South.' In the liner notes of the accompanying booklet, you read the words 'Only thing I did wrong was stayed in Mississippi a day too long' . Apparently, this is what the prisoners in the Mississippi Parchman Farm prison used to sing during hard labour. On that occasion Lomax also recorded a prison song called “Rosie” which is featured in this verse. Alan Lomax said that: "These songs belong to the musical tradition which Africans brought to the New World, but they are also as American as the Mississippi River … They tell us the story of the slave gang, the sharecropper system, the lawless work camp, the chain gang, the pen.". On the one hand, when you consider the harsh circumstances the prisoners were in and the lawlessness in the Mississippi Parchman Farm Prison camp, one is easily inclined to say that in this prison camp: “the devil’s in the alley”. The devil is always nearby in these prison labour camps; it looks as if the devil has it all his way, having no other purpose in the end but to chain these prisoners for ever and bereave them of all hope. On the other hand,- as so often in Dylan’s oeuvre - the words “the devil’s in the alley” may also have an apocalyptic sub-meaning. If so, it reminds us of a Dylan line which would later show up in his song “Thunder on the Mountains”. It says: “There is a ruckus in the alley and the sun (or Son) will be here soon”. This ruckus – in the alley - is at its most intense when the Latter Day is about to break through and the sudden arrival of the Son of Man on the clouds will make an end to this ruckus (Rev. 1:7).
When it says: “mule’s in the stall”, one should not forget that not only stubbornness is usually associated with mules, but also hardworking. “Mule’s – kicking – in the stall” not only has a rural connotation but also a connotation of those hard labouring prisoners in this Mississippi Parchman Farm prison, who during hard labour, just to distract their minds, chant those prison songs which Alan Lomax recorded.
When the poet goes on to say: “Say anything you wanna, I have heard it all” these words may again have a double meaning. First, it may apply to those inmates in the Parchman Farm Prison. When you have been an inmate in this prison – or any other prison for that matter - for a long time and you see the same inmates over and over again, during a long period of time, there are few new things you can tell one another; you have heard all the personal stories and you may conclude: “Say anything you wanna, I have heard it all”. Secondly, when you stick by an apocalyptic interpretation the words “Say anything you wanna, I have heard it all” have some sort of destiny and acquiescence in them. Destiny and resignation in the sense that there is no clever human thesis available in this world which could change the course of things and prevent doomsday from coming. The words also show weariness, just like it is said in the book of Ecclesiastes, there is nothing new under the sun and things go as they have been predetermined.
Some have argued that “Rosie” the words “I was thinking about the things that Rosie said, I was dreaming I was sleeping' in Rosie’s bed” refers to the ideal woman in the same as e.g. in France Marianne is a symbol for the Republic. If that were correct “Rosie” would be a symbol of love and not an actual woman. However, we feel it is more likely that “Rosie” is a reflection on the prison song “Rosie” which -as said above- Lomax recorded in the Mississippi Parchman Farm Prison in 1947-1948. The lyrics of “Rosie” go like : “Be my woman gal, I'll be your man. Every day’s Sunday dollar in your hand, In your hand lordy, in your hand. Everyday ‘s Sunday dollar in your hand. Stick to the promise girl that You made me. Won't got married til' uh I go free I go free lordy, I go free, won't got married til' uh I go free”. These words fit like a glove within the atmosphere of this verse which speaks of imprisonment. Even under the harsh circumstance of hard labour the longing and hope for a better future keeps these inmates going. Dreams about a promise a girl once made to them remain: “I was thinking about the things that Rosie said” and also hope for a happy matrimony in the future: “I was dreaming I was sleeping' in Rosie’s bed”, no matter how hopeless and idle these dreams usually prove to be.
Verse 6
Walking through the leaves, falling from the trees
Feeling like a stranger nobody sees
So many things that we never will undo
I know you’re sorry, I’m sorry too
This verse expatiates on the previous verse and also deals with the mental state of a prisoner. The thought seems not far away that, because we all sinned, we are all in a way prisoners. To live a life of sin and crime creates isolation -literally and figuratively - and is a lifestyle one should try to avoid, just like Dylan wrote in his song “Working Man Blues #2”: “I don't want to be forced Into a life of continual crime”. “Walking through the leaves, falling from the trees, feeling like a stranger nobody sees” expresses isolation and loneliness. Locked up in a prison camp, often bereft of all your next of kin, you feel quite alone. Walking amidst the dead leaves, falling from the trees, intensifies the feeling that your situation is hopeless and that you might as well be dead just like those leaves. Nobody cares for you and nobody looks after you, you have nobody left on this planet who is interested in you and cares what will happen to you, nobody knows you and nobody will miss you, you are “feeling like a stranger nobody sees”. In a prison camp there is plenty of time to think about the past. “So many things that we never will undo” means that you can’t turn back the clock, you can’t unring the bell, the sins you have done and the crimes you have committed are irreversible and they keep on haunting you. Often at this point of contemplation regret and remorse come stepping in: “I know you’re sorry, I’m sorry too”. “Love is all there is” Dylan once wrote in his song “I threw it all away” and love is all that really matters but at the same time love and passion are so delicate and vulnerable, that once there is a falling out, there is guilt and regret on both sides: “I know you’re sorry, I’m sorry too”. A falling out may easily lead to a “crime ‘passionel’ and you may end up in prison and – just like the Prodigal son once did in Luke 15:17- you may “come to yourself” and say “I know you’re sorry, I’m sorry too”.
Verse 7 and second bridge.
Some people will offer you their hand and some won’t
Last night I knew you, tonight I don’t
I need something strong to distract my mind
I’m gonna look at you ’til my eyes go blind
Just like in the first bridge, there is this ascending bass line in this verse which – as said above - very much increases the tension and the drama in the song and takes the song to a higher and more spiritual level. These words in this verse go beyond the words spoken by a prisoner in a prison camp in Mississippi. It is as if the camera zooms out from the prisoner in the Mississippi prison camp and now focusses on what goes on at a higher, ethereal, level. This higher level has to do with something we would like to call eternal separation. It seems that Dylan is grasped by this idea of eternal separation and it is a phenomenon we quite often see in Dylan’s works. By eternal separation, we mean eternal and absolute separation between good and evil; separation and distance between those who chose to be redeemed and those who chose to reject redemption. A separation which has its beginning on this earth and will be carried on eternally into a future world, a world – as Dylan puts it –“you can’t see”. This idea is worked out in two parables from Jesus which shimmer through in this verse. “Some people will offer you their hand and some won’t” reminds us of the parable of the Good Samaritan (Luke 10:30-37).The first parable tells us that a man on his way from Jerusalem to Jericho was attacked by robbers who stripped him and beat him and departed, leaving him half dead. What you expected the least happened: an outlawed and despicable Samaritan and an unknown innkeeper took care of the man and they offered him their hand by dressing up the man’s wounds and paying for his lodgings in the inn. However, those people who were expected to come to the rescue of the man, the priest and the Levite, passed by and left the man to die. “Some people who will offer you’re their hand” are the Good Samaritan and the innkeeper, “some who won’t” are the priest and the Levite. This attitude, an unwillingness to offer your hand, may have some nasty consequences, we see this alluded to when it says: ”Last night I knew you, tonight I don’t” . We see that in the second parable, called the parable of “the five wise and the five foolish maidens” which we find in Mat. 25:1-13. The five foolish maidens negligently took not enough oil with them to keep their lamps burning and to welcome the arrival of the bridegroom. When these maidens subsequently went out to buy some additional oil, the bridegroom had arrived in the meantime, but then the five foolish maidens were too late for the wedding and the door to the wedding feast was shut. When these maidens said to the Lord- the bridegroom-: “Lord, Lord, open to us” (Mat. 25:11), the Lord refused the five foolish maidens entry to the wedding feast and said: “Truly I say to you, I do not know you”(Mat. 25:12).We find the same picture of a closed door and a householder who refuses entry for those knocking at the door, saying that he does not know them in Luke 13:25-27. It is as if the Lord Jesus now says to the maidens: “Of course, it is not that I do not know who you are because even last night we ate and we drank in the street (Luke 13:26), therefore “Last night I knew you” but tonight, now that the wedding feast has begun and the door is closed, I do not know where you come from, (Luke 13:27) I only know people in a special way, I only know those people who have rejoiced in my arrival and have taken precautions, these people I welcome to my wedding but you, you disrespected me, you were negligent, therefore I do not know you any more, therefore to you I say: “Last night I knew you, tonight I don’t”. This whole concept of eternal separation which is expressed here has such an overwhelming impact on the mind of the poet and fills him with so much awe and fear for this long and narrow way (Luke 13:24)that he feels he needs help from above and cries out: “I need something strong to distract my mind”. “To distract” may mean here that he wants draw attention away from what he is doing and focus on what is of the utmost importance to hang on. To do that he “needs something strong”. One is easily inclined to assume that “something strong” means some drug or substance but that is not self-evident. We rather feel that by “something strong” help from above is meant, a strong and helping hand, as Dylan wrote elsewhere: “Nothing can heal me now, but your touch”. Spiritually he does not want to belong to the five foolish maidens of Mat. 25 to whom is said: “Last night I knew you, tonight I don’t”. Remember that this song was originally composed for the album “Time out of Mind”, on which the theme of eternal separation is also very much present, especially in a song like “Trying to get to Heaven”. The chorus of this song is equally based on the parable of the five wise and foolish maidens when it says: “I’m trying to get to heaven before they close the door”. The “closed door” is the same door which the five foolish maidens found closed (Mat 25:10). The poet does not want to be refused entry into heaven and wants to stay focussed, and therefore he not only “needs something strong to distract his mind” but he also needs to keep his eyes fixed upon the promised land: “I’m gonna look at you ’til my eyes go blind”. Of course it is possible to interpret “I’m gonna look at you ’til my eyes go blind” -as many have done on the internet -as simply directed to some woman he frantically loves or fancies but we have to bear in mind that there are always these deeper spiritual layers in Dylan’s work. In fact, the difference between a romantic “down to earth” interpretation of “I’m gonna look at you ’til my eyes go blind” and a more spiritual interpretation of these words, is based upon the fact whether you feel that Dylan was serious or not, when, in his 2003 CBS interview, he said that it all “ goes back to the destiny thing”.I’m gonna look at you ’til my eyes go blind” has to do with concentration. The poet does not want to be like Desolation Row’s Ophelia, who, although she had “her eyes fixed upon Noah’s great rainbow” it was of no avail to her. Here we see the same tenacity and perseverance as in Acts 3:4, when Peter and John directed their gaze at the lame man and said “Look at us” which led to the healing of the lame man. Only those survived the lethal bite of the serpent who had their eyes fixed upon the bronze serpent which Moses set on a pole (Numbers 21:9). Only if the poet sticks to his destiny and keeps his eyes fixed upon the promised land, only a concentration even “till his eyes go blind”, will enable him to pass the Narrow Way that ultimately leads to the promised land.
Verse 8.
Well I got here following the southern star
I crossed that river just to be where you are
Only one thing I did wrong
Stayed in Mississippi a day too long
When it says“ Well, I got here following the southern star” it seems obvious that this Southern star is not followed with the same evil intentions king Herod once had in Mat. 2, when he tried to follow another star “the same one them three men followed from the East” ( see Dylan’s “Man of Peace”). Herod followed the star in order to track down the whereabouts of the new born child Jesus with the only purpose of killing the child (Mat.2:16).
The words“ Well, I got here following the southern star” seem much more reassuring. The poet is still on his way in southern direction, just as he wrote in “Trying to get to Heaven”: “I’m going down the river, down to New Orleans”. He follows the southern star which he can see in the sky going down the Mississippi river, till he finally reaches New Orleans in Louisiana. ”Following the southern star” also indicates that he has a mission to fulfil. This mission is to cross that river and “to be where you are”.
The words “to be where you are” represent the equivalent of what Dylan once said in his 2004 CBS interview. Dylan said he made a bargain with “destiny” and when asked: “What was your bargain?”, he said ”to get where I am”. “To be where you are” is the equivalent of “to get where I am”. Again it is possible to simply interpret “to be where you are” as addressed to some woman but – as so often in Dylan’s work- there may be a deeper layer. Therefore, when it says “to be where you are”, we cannot help thinking of the people of Israel miraculously crossing the river Jordan (Joshua 3) and entering the Promised Land, the land of God, the land where God wants them to be and the land where God is near (Joshua 3:7). Although the words ”to be where you are” fulfil a passionate longing to be near God in that Promised Land, there is at the same time also something preliminary in these words; he has not reached his final destination yet, the poet is still on his way, he is “trying to get to heaven”. As long as he is on his way, there still is this tragic and dark shadow of sin expressed in the chorus: “Only one thing I did wrong, stayed in Mississippi a day too long”. For more details on the analysis of the chorus we refer to part one of this series. Please feel free to comment on this article. To do so please press the button 'reacties' below.

[1]      «      2   |   3   |   4   |   5   |   6      »      [17]